Log ind

Følg din investering

Dette indlæg er nummer 34 af 37 i denne serie Trader aktieskole

Nu har vi gennemgået henholdsvis, hvordan man skal hjemtage gevinster, og hvordan man skal begrænse sit eventuelle tab. Men for at kunne konstatere en gevinst eller et tab er man nødt til at følge med i, hvordan investeringen udvikler sig. Og det kan man faktisk både gøre for lidt og for meget.

At man kan følge for lidt med i, hvordan ens investering udvikler sig, er nemt at forstå. Men at man også kan følge for meget med, er måske ikke lige så indlysende. Lad os se på begge muligheder:

Man følger sin investering for lidt

Når man har købt en aktie, er det med henblik på, at kursen skal stige. Det bedste ville naturligvis være, hvis kursen begyndte at stige øjeblikkeligt og så bare blev ved med det. Men som de fleste af os ved af bitter erfaring, har det ikke meget med virkeligheden at gøre.

I praksis er man nødt til at sikre sig, at et dårligt køb ikke skaber for stort et tab, inden man slipper af med den dårlige aktie igen, og ved et godt køb skal man forsøge at sælge med så stor en gevinst som muligt. Det er beskrevet nærmere i de foregående regler. En forudsætning for at kunne opfylde disse to betingelser er, at man holder øje med, hvordan kursen udvikler sig.

Som grundregel bør den kortsigtede investor således checke kursen på sine aktier mindst et par gange om ugen, mens den langsigtede investor bør checke kursen to-fire gange om måneden.

Her kan man måske undre sig over, at en langsigtet investor bør checke sine kurser så ofte. Men med mindre man på forhånd har besluttet at holde de købte aktier over en lang årrække, f.eks. som en pensionsopsparing, så betyder en langsigtet investering jo ikke, at aktierne absolut SKAL holdes i lang tid. Det betyder blot, at de KAN holdes i lang tid. 

Og selvom man er langsigtet investor er en forudsætning for at kunne begrænse sit tab eller optimere sin gevinst, at man bevarer en vis føling med, hvordan de aktier man ejer, udvikler sig.

Men ville det så ikke være bedst også for den langsigtede investor at følge sin investering hver eneste dag for at kunne reagere så hurtigt som muligt? Det er et oplagt spørgsmål, men svaret er nej.

Man følger sin investering for meget

I modsætning til hvad mange tror, kan man faktisk godt følge sin investering for meget. Som grundregel hænger den tid, man planlægger at beholde aktien, nemlig sammen med den opmærksomhed, man bør give den. Jo kortere tidshorisont man har for sin investering, jo mere opmærksomhed kræver den.

Hvis man køber en aktie med det formål at score et par procent på et par dage, er et sådant køb groft sagt ikke baseret på hverken analyse, teknik eller sund fornuft. Det er alene baseret på et håb om, at der nok kommer en stigning. I sig selv er det legalt nok, så længe man ved, hvad man gør.

Konsekvensen af denne strategi er, at man sidder med fingeren på sælg-knappen og er parat til hurtigt at skille sig af med aktien, hvis markedet ikke udvikler sig i den retning, man havde håbet. Så sælger man aktien og flytter hurtigt kapitalen over i en anden aktie, som man så forhåbentlig har bedre held med. Dette kræver en stor mængde opmærksomhed fra investorens side, da denne form for spekulation er baseret på hurtige køb og salg.

Den langsigtede investor er mindre interesseret i, om hans aktie falder med et par procent en enkelt dag, da han baserer sin investering på en mere langsigtet udvikling. Det kan f.eks. være, hvorvidt kursen ligger over eller under det glidende gennemsnit. Han har altså ikke noget at bruge den hurtige dag-til-dag udvikling til.

I teorien er der naturligvis ikke noget, som afholder den langsigtede investor fra at holde fast i sine regler, selvom han følger kursudviklingen hver dag. Men vi er jo alle mennesker, og i praksis kan de færreste undgå at blive påvirket af, at kursen på den aktie, man ejer, falder flere dage i træk. Så bliver man nervøs, og for mange af os ender det med, at vi „for en sikkerheds skyld“ bryder vores regel og sælger for tidligt. Eller måske køber vi en aktie for tidligt, hvis den er steget i nogle dage. Her er det for „at komme med på stigningen i tide“.

I begge tilfælde fraviger man de regler, som gælder for den langsigtede investor, og erstatter dem med den kortigtede spekulants regler. Man ender med at købe aktier, som egner sig godt til langsigtede investeringer, men behandler dem som kortsigtede investeringer. Det er at blande pærer og bananer sammen, og det går galt.

Man bør derfor gøre sig helt klart, om man er en kortsigtet eller langsigtet investor, og så tilpasse den opmærksomhed, man giver sine aktier, efter den valgte tidshorisont.

Se seneste i samme serie<< Begræns tabet ved kursfaldAlle æg i samme kurv? >>

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.