Log ind

Glidende gennemsnit

Dette indlæg er nummer 21 af 37 i denne serie Trader aktieskole

Den oplagte ulempe ved en trendkanal er, at det tager tid at bygge den op. Et andet værktøj, som også fortæller om aktiens kursudvikling over en tidsperiode, er det glidende gennemsnit. Det glidende gennemsnit reagerer langt hurtigere på kursudsving end trendkanaler og er et godt supplement til den mere langsigtede trendanalyse.

Det er et simpelt og lettilgængeligt værktøj, som kan række en hjælpende hånd til den private investor. Glidende gennemsnit betyder, at man beregner den gennemsnitlige kurs på en aktie for de seneste X antal dage.

Eksempel:

Hvis vi forudsætter, at kursen har udviklet sig således de seneste fem dage 100-110-120-110-100, så bliver det glidende gennemsnit for disse fem dage (100+110+120+1 10+100)/5=108.

At et gennemsnit er glidende betyder, at det ændrer sig hver dag, så det altid har den mest aktuelle kurs med. I eksemplet ovenfor beregnede vi, at det glidende gennemsnit for de seneste fem dage (skrives ofte MA5 som forkortelse for Moving Average 5 Days) var 108. Den seneste kurs var 100, men hvis kursen dagen efter ændrer sig fra 100 til 90, så ændrer det glidende gennemsnit sig også.

Så har kurserne de seneste fem dage været 110-120- 110-100-90 og det glidende gennemsnit for de seneste fem dage bliver dermed (110+120+110+100+90)/5=106.

I praksis bevæger et glidende gennemsnit sig på samme måde som selve kursen, men det sker uden de samme udsving, som kursen laver fra dag til dag. Man taler om, at det glidende gennemsnit udglatter kursbevægelsen, så den bliver lettere at overskue. Ofte kan en kursbevægelse drukne i zigzagudsving, så det bliver meget vanskeligt at overskue udviklingen. Her kan det glidende gennemsnit hjælpe.

Det ser vi af nedenstående eksempel, hvor den grå linje viser et glidende gennemsnit for Danisco. Se figur 12.7. Kursen zigzagger en hel del op og ned, men den gennemgående grå linje fortæller os tydeligt, at den overordnede retning for Danisco er opad.

I eksemplet ovenfor beregnede vi det glidende gennemsnit for fem dage, men i praksis benytter man sig oftest af tre muligheder. Nemlig 20 dages glidende gennemsnit (betragtes som et kort signal), 50 dages glidende gennemsnit (betragtes som et mellemlangt signal) og endelig 200 dages glidende gennemsnit (betragtes som et langsigtet signal).

Jo flere dage man beregner gennemsnittet over, jo mere udglatter man kursens bevægelser. I det følgende vil vi tage udgangspunkt i den midterste længde. 

Figur 12.7

Altså 50 dages glidende gennemsnit. Det er i øvrigt også den længde, vi benytter i figur 12.7.

Hvis kursen er højere end gennemsnittet for de seneste 50 dage, er kursen højere i dag, end den gennemsnitligt har været de seneste 50 dage. Det kalder man også for mellemlang optrend.


Det øjeblik kursen falder under 50 dages glidende gennemsnit, betyder det, at kursen nu ikke længere kan matche den styrke, som den gennemsnitligt har haft de seneste 50 dage. Aktien begynder altså at vise svaghedstegn.

Man kan derfor som tommelfingerregel anbefale kun at købe aktier, hvor kursen holder sig over 50 dages glidende gennemsnit. Et konkret eksempel på, hvor nyttig denne tommelfingerregel kan være, ser vi i GN Store Nord i figur 12.8.

Her viser den ubrudte grå linje 50 dages glidende gennemsnit, mens de vandrette stiplede linjer viser de afgørende steder, hvor kursen brød gennem dette gennemsnit enten opad eller nedad.

Hvis man havde benyttet 50 dages glidende gennemsnit til at time sine køb og salg, ville man have købt aktien i oktober 1999 til kurs 47 og solgt igen et år senere til kurs 150 med en fortjeneste på lidt over 200 %.

Herefter falder kursen ned under 50 dages glidende gennemsnit (den grå linje), og det betyder, at vi holder os ude af GN Store Nord de næste 2½ år og først køber igen til kurs 23 i april 2003, hvor kursen igen passerer op gennem den grå linje. Efter det køb steg kursen igen mere end 100 %. Se figur 12.8.

Denne simple tommelfingerregel tillod os ikke at købe på bunden og sælge på toppen. Og den tillod os heller ikke at købe ved de midlertidige stigninger, som f.eks. lå fra kurs 80 til 107 i foråret 2001. Her ville 50 dages glidende gennemsnit have sagt nej, når vi spurgte, om GN Store Nord måtte købes på dette tidspunkt.

Men til trods for, at vi ikke kom med på disse midlertidige stigninger, ville vi alligevel have fået massive fortjenester på 200 % og 100 % over en fire-årig periode. Men allervigtigst er det, at vi ville have holdt os ude af en falden-

Figur 12.8

de aktie i hele den periode, hvor mange løbende proklamerede, at nu var bunden i GN Store Nord nået, så nu var det bare med at få købt. Til kurs 180, kurs 150, kurs 80 osv.

Det er dog vigtigt at pointere, at 50 dages glidende gennemsnit er for enkelt et værktøj til at kunne stå alene som købs- og salgssignal. Hvis nu kursen på GN Store Nord havde bevæget sig sidelæns de seneste fire år, ville vi med 50 dages glidende gennemsnit som eneste pejlemærke have købt på toppen og solgt igen på bunden. Det havde været en ren underskudsforretning.

Den rigtige måde at benytte 50 dages glidende gennemsnit på er, at benytte det som et filter, når man overvejer et aktiekøb, f.eks. i samspil med de trendkanaler, som vi beskrev indledningsvis. Den forsigtige investor køber kun fra den gruppe af aktier, hvor kursen ligger over 50 dages glidende gennemsnit, og som dermed viser styrke. Fra den gruppe aktier vælger han så de aktier, som han af andre årsager (fundamentale årsager) tror på.

Se seneste i samme serie<< TrendkanalerStøtte- og modstandslinjer >>

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.