Log ind

Analysemetoder: Find de attraktive aktier

Dette indlæg er nummer 11 af 37 i denne serie Trader aktieskole

Trin for trin

Hvordan finder man frem til de attraktive investeringsmuligheder? Det forsøger vi at give en opskrift på i de næstkommende blog opslag. Vi har opdelt arbejdsprocessen i fire faser, hvor man starter fra oven og gennemfører analysen trin for trin.

  • Vurdering af det overordnede aktiemarked
  • Find de interessante brancher
  • Find de interessante selskaber
  • Timing af selve købet (teknisk analyse).

Har man allerede investeret i aktiemarkedet, ændres modellen en lille smule, idet gennemgangen derved bliver en justering af tidligere investeringsbeslutninger. Analysen trin for trin kommer så til at se sådan ud:

  • Skal der overordnet øges eller reduceres i aktieandelen?
  • Hvilke brancher skal der øges eller reduceres i?
  • Hvilke aktier er mest interessante i den ønskede branche?
  • Hvornår skal køb og salg gennemføres?

Først ser vi på det overordnede aktiemarked for at finde ud af, om den overordnede kursbevægelse er op eller ned. Hvis den overordnede kursudvikling er op, bør man vælge en betydelig større investeringsandel, end hvis retningen er nedad. Dernæst kigger man på brancher for at finde ud af, hvilke brancher (og måske regioner) som virker mest attraktive. Inden for de udvalgte brancher vælger man så nogle konkrete enkeltaktier.

Som det fremgår af blogindlæg 9 om brancher, er det meget vigtigt at vælge aktier i de „rigtige“ brancher, hvis attraktivitet løbende forandres. Dette kaldes sektorrotation, og det betyder, at de professionelle investorer løbende skifter syn på de forskellige brancher, afhængigt af værdiansættelser, lønsomhed, konsolideringsmuligheder, makroøkonomi osv.

I meget positive aktiemarkeder vil de typisk foretrække aktier med høje betaværdier (højrisikoaktier som teknologi og bioteknologi). Mens de mere stabile aktier (som health care, forsyningsvirksomhed, telekommunikation og stabile forbrugsvarer) klarer sig bedst i mere usikre og negative markeder.

Timing af køb

Endelig anvender man den tekniske analyse til at time køb og salg af de aktier, som er valgt i den indledende analyse. Man kan også sige, at vi på baggrund af den overordnede markedsanalyse først har fastsat vores investeringsgrad. Dernæst har vi fastsat, hvilke brancher, vi ønsker at investere i.

Endelig har vi inden for disse brancher fundet de bedste selskaber. Danske investorer vil dog i praksis ofte gå efter danske selskaber, fordi vi i forvejen kender dem, vi har bedre mulighed for at følge dem, og vi kan lettere få uddybende forklaringer fra selskabets ledelse og bestyrelse. Men i princippet bør man gå på tværs af landegrænser og også kigge efter gode udenlandske aktier.

Med denne pulje af aktier skal så den sidste forudsætning for køb være opfyldt: Nemlig at aktien er i en stigende trend. Som udgangspunkt skal man holde sig fra aktier, som er i en faldende trend. Trenden kan eksempelvis måles med kursens 20 eller 50 dages glidende gennemsnit. Man kan også anvende andre „måleinstrumenter“ til at fastslå, om aktien sandsynligvis er på vej ind i en stigningsperiode eller allerede er i en stigningsperiode.

En god tommelfingerregel er, at man stort set aldrig skal forsøge at finde bunden for en faldende aktie – men i stedet afvente en såkaldt „bundformation“, før man foretager sit indkøb.

Læs med om markedsanalysen her.

Se seneste i samme serie<< Selskaberne, Markedspsykologi & NyhedsstrømmenMarkedsanalyse >>

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.