Log ind

Teknisk analyse og det overordnede marked

Dette indlæg er nummer 23 af 37 i denne serie Trader aktieskole

Teknisk analyse anvendt på indeks

Alle de hidtidige eksempler har drejet sig om konkrete aktier, men teknisk analyse kan også anvendes på et mere overordnet plan. I figur 12.13 har vi brugt KFX-indekset (C20-indekset) som eksempel.

Med den vandrette grå linje illustreres det, at der ved 280 ligger en væsentlig grænse. Fra toppen omkring 350 falder aktien i første omgang til omkring 280 i april 2001. Her havde KFX-indekset altså i første omgang støtte. Den støtte holdt dog ikke længe. Efter en kortvarig stigning fortsatte indekset et pænt stykke forbi 280 i nedadgående retning. Men bemærk, at KFX-indekset i marts 2002 lige skulle op og teste grænsen ved 280 igen. Denne gang nedefra.

Denne test faldt dog negativt ud, og KFX-indekset fortsatte nedad. To år senere havde vi så været helt nede i dybet kursmæssigt og var på vej tilbage igen. Men igen viste 280 sig at være en ubehagelig grænse. Hvor den i første omgang havde fungeret som en støttelinje tilbage i 2001, så havde den nu ændret sig til at være en modstandslinje, som det var vanskeligt at komme forbi. Figur 12.13

Vi slutter denne gennemgang af tekniske værktøjer af med figur 12.14, som viser det amerikanske Nasdaq-indeks.

Efter en voldsom nedtur fra over 5000, havde dette indeks i sommeren 2004 genvundet en del af sin styrke. Men som det er markeret med de to parallelle grå linjer, dannede indekset i første halvdel af 2004 en faldende trendkanal. Hvordan man vil benytte sådan et signal

Figur 12.14

i sine investeringer, er en personlig afgørelse. I denne sammenhæng vil vi blot benytte eksemplet til at illustrere, at de samme tekniske værktøjer, som kan anvendes for konkrete aktier, med lige så stor værdi kan anvendes på overordnede markeder.

Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at teknisk analyse ikke er fejlfri. Teknisk analyse bør derfor ikke anvendes, uden at den fundamentale analyse tages i betragtning. I værste fald kan en aktie handles på en måde, som giver gode tekniske signaler, for så kort tid efter at gå konkurs. Man må ikke tage hovedet under armen og lade teknikken tænke for sig. Dette gælder specielt, hvis man ønsker at handle aktier med ringe omsætning. Her kan der let ske ændringer i de tekniske signaler, uden at der ligger nogen reel årsag bag.

Teknisk analyse bør derfor altid gå hånd i hånd med den fundamentale analyse.

Se seneste i samme serie<< Støtte- og modstandslinjerHvordan er min tålmodighed? >>

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.