Som investor er det normalt vigtigt at følge sine aktier hele tiden. I virkeligheden er det vi gør for dig i ØU Trader. Men vi spotter selvfølgelig ikke alle de gode købsmuligheder. Og hvis du selv vil kaste dig ud i den opgave, er det vigtigt at indsamle information om de enkelte aktier. Men man skal forstå en aktie,...

Vær på vagt over for „billige“ aktier

3 gode råd Mange private investorer går galt i byen, fordi de tror aktier er billige, hvis de kun koster 6 kr., som eksempelvis 2M Invest kostede i en periode, inden de gik konkurs. Eller man tror, at aktien er billig, fordi den er faldet 50-60%. Faktisk er det en...

Alle æg i samme kurv?

Spred risikoen Det er en gylden regel, at man som investor ikke skal investere alle sine penge i en enkelt aktie eller to. Det er vigtigt at sprede risikoen på flere forskellige papirer. Her kan man vælge mellem aktier, investeringsforeninger eller obligationer. Eller en kombination af disse, alt afhængigt af...

Følg din investering

Nu har vi gennemgået henholdsvis, hvordan man skal hjemtage gevinster, og hvordan man skal begrænse sit eventuelle tab. Men for at kunne konstatere en gevinst eller et tab er man nødt til at følge med i, hvordan investeringen udvikler sig. Og det kan man faktisk både gøre for lidt...

Begræns tabet ved kursfald

Hvad betyder "aktien har nået sin nedre grænse" ? En af grundreglerne inden for aktiehandel er, at man allerede ved købet af en aktie sætter en nedre grænse for, hvor langt man vil tillade kursen at falde, før man erkender, at købet var en fejl og sælger med tab. Denne...

Gode råd

Køb kun aktier, som er i en stigningsfase Kursen på en aktie kan grundlæggende foretage sig tre ting: Den kan stige, falde eller være konstant. Umiddelbart kan det være svært at se, hvorfor nogen skulle finde på at købe en aktie, som falder, men ikke desto mindre sker det alligevel...

Praktisk handel

Praktisk handel Aktiemarkedet er en organisme, som har det med at reagere på bestemte måder i forskellige situationer. Når man har lært organismens adfærdsmønster har man langt bedre mulighed for at købe og sælge på de rigtige tidspunkter. Vi vil i det følgende gennemgå en række tommelfingerregler, som er gode...

Strategi for salg

Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende torsdag. I praksis ved vi dog godt, at virkeligheden ser anderledes ud. Vi har vist alle prøvet at købe...

Strategi for gode køb

Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende torsdag. I praksis ved vi dog godt, at virkeligheden ser anderledes ud. Vi har vist alle prøvet at købe...

Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende torsdag. I praksis ved vi dog godt, at virkeligheden ser anderledes ud. Vi har vist alle prøvet at købe...

Politik – strategi – kontrol

Politik – strategi – kontrol De fleste erfarne investorer ved, at aktiemarkedet er indrettet sådan, at man helt sikkert kommer galt af sted, hvis man alene handler på baggrund af spontane følelser svingende mellem grådighed og frygt. Så vil man ofte komme til at sælge, når ens aktier er faldet meget...

Hvordan har jeg det med risiko?

Hvilken type investor er jeg? Dette spørgsmål burde alle nye spekulanter/investorer tvinges til at stille sig selv, inden de fik lov til at bruge så meget som én eneste krone på aktiemarkedet. Forbløffende få personer bruger de par minutter, som det tager at svare på nogle få spørgsmål omkring dem...

Hvad ved jeg egentlig om aktier?

Hvilken type investor er jeg? Dette spørgsmål burde alle nye spekulanter/investorer tvinges til at stille sig selv, inden de fik lov til at bruge så meget som én eneste krone på aktiemarkedet. Forbløffende få personer bruger de par minutter, som det tager at svare på nogle få spørgsmål omkring dem...

Hvordan er min tålmodighed?

Hvilken type investor er jeg? Dette spørgsmål burde alle nye spekulanter/investorer tvinges til at stille sig selv, inden de fik lov til at bruge så meget som én eneste krone på aktiemarkedet. Forbløffende få personer bruger de par minutter, som det tager at svare på nogle få spørgsmål omkring dem...

Teknisk analyse og det overordnede marked

Teknisk analyse anvendt på indeks Alle de hidtidige eksempler har drejet sig om konkrete aktier, men teknisk analyse kan også anvendes på et mere overordnet plan. I figur 12.13 har vi brugt KFX-indekset (C20-indekset) som eksempel. Med den vandrette grå linje illustreres det, at der ved 280 ligger en væsentlig grænse....

Støtte- og modstandslinjer

Indtil nu har vi set på trendkanaler og glidende gennemsnit, og de kendetegnes begge ved at følge kursens bevægelser. Vi skal nu se på et værktøj, som fungerer helt anderledes. Nemlig støtte- og modstandslinjer, som i modsætning til de to hidtil nævnte værktøjer ikke følger kursen, men tværtimod sætter...

Glidende gennemsnit

Den oplagte ulempe ved en trendkanal er, at det tager tid at bygge den op. Et andet værktøj, som også fortæller om aktiens kursudvikling over en tidsperiode, er det glidende gennemsnit. Det glidende gennemsnit reagerer langt hurtigere på kursudsving end trendkanaler og er et godt supplement til den mere...

Trendkanaler

En trend er et nydansk ord for, at noget går i en bestemt retning. Man kan f.eks. tale om, at trenden inden for modeverdenen går imod kortere nederdele, at trenden inden for bilverdenen går imod bedre sikkerhed, at trenden inden for landbruget går imod mindre brug af kemikalier osv. På...

Teknisk analyse

Teknisk analyse er et af de emner, som kan få sindene i kog blandt mange aktieinvestorer. For nogle er det den eneste saliggørende metode til at få succes på aktiemarkedet, mens det for andre er lige så suspekt som at læse i kaffegrums eller tro på magiske kræfter i...

To former for markedspsykologi

I det følgende vil vi skelne mellem to former for markedspsykologi. Nemlig den overordnede markedspsykologi, som den private investor ikke har nogen indflydelse på, og så enkeltaktie-markedspsykologien, som handler om, hvordan psykologi kan styre udviklingen i en enkelt aktie. Begge dele er meget relevante for den private investor. Enkeltaktie-markedspsykologi Som nævnt...

Markedspsykologi

Et hav af følelser Man skulle tro, at aktiemarkedet er noget af det mest objektive, der findes. Aktiemarkedet er jo i bund og grund et handelssted, hvor ejerandele i en række kedelige virksomheder styres af kedelige mænd i deres kedelige grå jakkesæt handles. Det kan være svært at forestille sig,...

God selskabsledelse

God selskabsledelse = bedre analyse grundlag Selskabernes informationskvalitet og god selskabsledelse (corporate governance) tillægges stadig større betydning hos de professionelle investorer. Information om selskabet er afgørende for, at investorerne har mulighed for at vurdere, om det er attraktivt at købe aktien eller ej. Informationskvalitet kan bedømmes på mange forskellige måder. Da...

Udvikling i aktienøgletal & Konkurrentanalyse

Som udgangspunkt lægger vi mest vægt på de to aktienøgletal, som kaldes Price/Earning eller P/E – og Kurs/ Indre værdi. Vi gennemgår dem her: Price/Earning P/E beregnes ved at sammenholde aktiekursen med selskabets overskud efter skat pr. aktie. Man kan også beregne nøgletallet ved at sammenholde selskabets børsværdi med årets overskud...

Selskabsanalyse

Hvordan analyseres et selskab? Den sværeste del af opgaven er at finde de mest attraktive selskaber inden for de brancher, man nu har valgt at fokusere på. Det kræver betydelig indsamling af information om selskabet og grundig analyse for at finde ud af, om selskabets aktier muligvis kan være en...

Brancheanalyse

Hvordan finder jeg de attraktive brancher? På Fondsbørsens hjemmeside kan man finde en brancheopdeling, hvor de enkelte selskaber er nævnt. Når man har afgjort, hvordan vægtningen af den samlede investering skal være på forskellige brancher, kan man gå ind i denne oversigt og vurdere, hvad der er af muligheder. En anden...

Markedsanalyse

I den første fase analyserer man det overordnede konjunkturbillede og situationen på det overordnede aktiemarked. Hvis hovedparten af de ledende økonomiske indikatorer peger i retning af stigende økonomisk vækst, skulle der være grønt lys for at investere en pæn stor andel af den kapital, som er afsat til aktieinvesteringer. De...

Analysemetoder: Find de attraktive aktier

Trin for trin Hvordan finder man frem til de attraktive investeringsmuligheder? Det forsøger vi at give en opskrift på i de næstkommende blog opslag. Vi har opdelt arbejdsprocessen i fire faser, hvor man starter fra oven og gennemfører analysen trin for trin. Vurdering af det overordnede aktiemarked Find...

Selskaberne, Markedspsykologi & Nyhedsstrømmen

Selskaberne Kursudviklingen på de enkelte selskaber afhænger af en lang række forhold, som tilsammen danner en forventning til selskabets indtjeningsudvikling hos investorerne. Aktiekursen på et selskab afspejler altså ikke, hvad det tjente sidste år, men hvad det sandsynligvis kommer til at tjene de kommende år. Forventninger er en meget løs...

Brancher og regionale forhold

Aktiekursen påvirkes også meget af brancheforhold og regionale forhold. Kursudviklingen i de forskellige brancher er ofte meget forskellig. Og selvom aktiekurserne falder i én branche, kan det godt være, at kursen stiger i en anden branche. Derfor er det meget vigtigt, at man gør sig klart, hvilke brancher man...

Aktiemarkedets store udsving

Økonomisk cyklus De store bevægelser op og ned på aktiemarkederne er ofte bestemt af overordnede økonomiske konjunkturer og andre geopolitiske forhold, som eksempelvis krige, oliekriser og begivenheder som terrorangrebet mod World Trade Center i USA. I perioder med stærkt faldende global økonomisk vækst (og frygt for økonomisk recession) falder de fleste...

Hvad bestemmer kursen på en aktie?

Når man investerer i aktier, er det altafgørende at finde de mest attraktive aktier. Altså: Hvilket selskab skal jeg investere i for at tjene penge i form af kursgevinster eller udbytter. Valget af de „rigtige“ aktier er altså det essentielle spørgsmål. Og lad det være sagt med det samme: Det...

Krav til aktiemarkedet

Et aktiemarked fungerer ikke af sig selv. De fleste andre markeder fungerer, hvis bare der er nok købere og sælgere, og de har mulighed for at mødes på handelspladsen. Sådan er det ikke med aktiemarkedet. Produktet er nemlig noget mere kompliceret, og prisen bevæger sig hele tiden. Prisdannelsen er meget...

Aktørerne på aktiemarkedet

Investorerne Aktørerne på aktiemarkedet kan altså opdeles i tre grupper: For det første investorerne, som bidrager med kapital. For det andet mæglerne, nemlig banker og børsmæglere. Og for det tredje de børsnoterede selskaber, som har brug for risikovillig kapital. Investorerne kan også opdeles i tre grupper: Den største gruppe er de...

Hvad er en aktie?

En aktie svarer kort og godt til en ejerandel i en virksomhed. Enhver virksomhed starter med en aktiekapital, som svarer til en slags startkapital. Denne startkapital kan eksempelvis bestå af 1000 aktier på hver 1000 kr. I dette tilfælde vil selskabets aktiekapital være 1 mio. kr. Altså køber aktionærerne...

Aktiekrak 2000-2003 – tre år, der skræmmer

Når talen falder på aktier, tænker mange tilbage på aktienedturen mellem efteråret 2000 og foråret 2003. Se figur 1.2. På tre år mistede danske aktionærer mange milliarder kroner i formuetab, fordi kurserne på de fleste aktier styrtdykkede. Den oplevelse sidder stadig i baghovedet på de mange, som fik store økonomiske...

Investering i aktier – et godt tilbud?

De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet. De sammenligner priser for at få den billigste mobiltelefontakst eller det billigste nye køleskab. Men når det gælder forvaltning af pensionsopsparingen eller den frie...

Velkommen til Traders Aktieskole

Velkommen til! Tusindvis af danskere deltager i dagbladenes aktiespil. Men hovedparten af dem holder sig fra at investere på aktiemarkedet med rigtige penge, fordi de frygter at lide store kurstab på grund af deres manglende viden om aktieverdenen. Holdningen er yderst fornuftig, fordi de fleste private investorer normalt betaler dyre lærepenge de første...